Про районний бюджет Сквирського району на 2018 рік

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА 

Р І  Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

«Про районний бюджет

Сквирського району на 2018  рік»

 

Відповідно  до частини 1 пункту 17  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» районна  рада вирішила :

  1. Визначити на 2018 рік:

-        доходи районного бюджету у сумі 325250,6 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 323360,6 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1890,0 тис.грн.,  згідно з додатком №1 цього рішення;

-        видатки районного бюджету у сумі 325250,6 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 323360,6 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1890,0 тис.грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.

-    повернення та надання кредитів з районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення.

-   загальний та спеціальний фонд фонди районного бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення.

2.      Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації та кредитування бюджету по загальному фонду 323360,6 тис.грн. та спеціальному фонду 1890,0 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.      Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 50,0 тис.гривень.

4.      Затвердити на 2018 рік між бюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5.    Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.      Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис.гривень.

7.      Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

-        оплата праці працівників бюджетних установ;

-        нарахування на заробітну плату;

-        придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;

-        забезпечення продуктами харчування;

-        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-        поточні трансферти населенню;

-        поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

8.      Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1741,0 тис.грн. згідно з   додатоком №7 до цього рішення.

9.      Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

10.    Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу України.

11.    Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Сквирській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12.    Надати право управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації:

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Сквирському районі Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- у процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.

 

13.    Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням відповідних змін з постійною депутатською комісією Сквирської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації:

-    у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету Київської області, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

14.    Розпорядникам коштів районного бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

15. Відповідно до статті 18 розділу VІ. Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України установити, що у 2018 році  на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод.

16.    Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

- у тижневий термін після прийняття районного бюджету на 2018 рік забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України в Сквирському районі Київської області;

- у двотижневий термін після прийняття районного бюджету на 2018 рік забезпечити складання паспортів бюджетних програм, відповідно до затверджених видатків передбачених   у додатку № 3 до цього рішення.

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17.    Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

18.    Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року

19.    Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів та голову Сквирської районної ради Гришу В.В.

 

 

 

Голова районної ради                     В.В.Гриша

 

 

м.Сквира

22 грудня 2017 року

№ ____-21-07

Пояснююча записка

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Розрахунки