Про управління об’єктами майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

 

Про  управління об’єктами майна спільної власності

територіальних громад Сквирського району

 

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з  метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, районна  рада

 

                                                                   В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних  громад   Сквирського району, затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради № 10-14-07 від 25.05.2017р. «Про затвердження Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

 

1.1. викласти абзац 2 пункту 7.1 Програми в новій редакції : - «Висновок суб’єкта оціночної діяльності про початкову ціну затверджується рішенням Сквирської районної ради після схвалення профільною комісією».

1.2. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми абзац 1 викласти в новій редакції: - «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності (далі за текстом - Комісія) утворюється Сквирською районною радою у кількості від 5 до 9 осіб, до складу якої входять представники власника, Відділу, балансоутримувача, депутатського корпусу та громадськості. Зміни у складі комісії затверджуються Сквирською районною радою».

1.3. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми - абзац 3 втратив чинність.

1.4. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми у абзаці 15 слово «Відділу» змінити на слово: «Сквирській районній раді»

 

   2.Затвердити наказ Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району №30 від 04.10.2017р. «Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності» (додаток 1)

 

 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

Голова ради                                         В.В. Гриша

м. Сквира

____ листопада 2017 року

___-19-07

 


Додаток 1