Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 22.12.2016 року 03-11-07 Про районний бюджет Сквирського району на 2017 рік

Пропозиції

до рішення сесії районної ради

від 22.12.2016 року № 03-11-07 „Про районний бюджет

Сквирського району на 2017 рік”

 

         1.Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу  України, затвердити зміни  до бюджетних  призначень головних розпорядників, одержувачів коштів районного бюджету :

 

 

1.1. Відповідно до п.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, згідно висновку управління фінансів Сквирської РДА №   144 від  31.08.2017 року про виконання районного бюджету Сквирського району за підсумками 8 місяців 2017 року збільшити дохідну частину районного бюджету на суму 2400,0 тис.грн в тому числі:

-   за КБКД 11010100 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” на суму  2370,0 тис.грн.

- за КБКД 22080400 „Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності” на суму 30,0 тис.грн та відповідно збільшити видаткову частину загального, спеціального фондів районного бюджету на суму 2400,0 тис.грн, здійснивши розподіл коштів таким чином:

 

Відділ освіти Сквирської РДА + 1465,2 тис.грн.

 

Збільшити видатки по КПКВК 1011010 „Дошкільна освіта” КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 500,0 тис.грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 110,0 тис.грн.

Збільшити видатки по КПКВК 1011060 „Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)” КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 100,0 тис.грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 22,0 тис.грн.

Збільшити видатки по КПКВК 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти” КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 60,0 тис.грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 13,2 тис.грн.

Збільшити видатки по КПКВК 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами” КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” на суму 300,0 тис.грн., КЕКВ 2230 „Продукти харчування” на суму 200,0 тис.грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 50,0 тис.грн (поточний ремонт спортивного залу В.Половецького НВК)., КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на суму 45,0 тис.грн ( придбання меблів для облаштування дошкільної групи дітей у ЗОШ №5) КЕКВ 3110 „Придбання предметів довгострокового користування” на суму 65,0 тис.грн (кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку для придбання газового котла та циркуляційного насосу в котельню ЗОШ №1). 

Сквирська РДА + 651,2 тис.грн.

Збільшити видатки по КПКВК 0312010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 398,3 тис.грн (заробітна плата з нарахуваннями 211,3 тис.грн, придбання інсуліну 60,0 тис.грн) КЕКВ 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 127,0 тис.грн ( кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку для придбання для придбання фетального монітору для пологового будинку на суму 27,0 тис.грн, для проведення капітального ремонту із встановленням стелажів І поверху адмінприміщення Сквирської ЦРЛ  на суму 100,0 тис.грн). 

Збільшити видатки по КПКВК 0312180 „Первинна медична допомога населенню” КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 181,9 тис.грн (заробітна плата з нарахуваннями).

         Збільшити видатки по КПКВК 0315030 „Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту” КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 10,6 тис.грн (виплата заробітної плати з нарахуваннями ДЮСШ МФОК Старт).

         Збільшити видатки по КПКВК 0315053 „Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості” КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 35,4 тис.грн (виплата заробітної плати з нарахуваннями МФОК Старт).

Збільшити видатки по КПКВК 0318600 „Інші видатки” КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 25,0 тис.грн (виплата заробітної плати з нарахуваннями районному трудовому архіву).

Сквирська районна рада + 130,0 тис.грн.

         Збільшити видатки по КПКВК 0110170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 106,5 тис.грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 23,5 тис.грн.

 

Сектор культури Сквирської РДА + 60,0 тис.грн

 

         Збільшити видатки по КПКВК 2414060 „Бібліотеки” КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” на суму 14,5 тис.грн, КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” на суму 0,5 тис.грн, КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв” на суму 5,0 тис.грн.

         Збільшити видати по КПКВК 2414090 „Палаци і будинку  культури, клуби інші заклади клубного типу” КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 32,8 тис.грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 7,2 тис.грн. ( постанова КМУ №1026 від 09.12.2015 року (із змінами) доплата клубним працівникам за вислугу років).

 

Управління соціального захисту населення Сквирської РДА + 23,6 тис.грн.

 

Збільшити видатки по КПКВК 1513104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” на суму 12,6 тис.грн, КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” на суму 10,0 тис.грн, КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” на суму 1,0 тис.грн.

Управління фінансів Сквирської  РДА + 70,0 тис.грн

         Збільшити видатки по КПКВК 7618800 „Інші субвенції” КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму 70,0 тис.грн (для встановлення „Острівця безпеки” на території с.Шамраївка).

1.2. Відповідно до рішень сесій сільських рад, керуючись статтею 93 Бюджетного кодексу України прийняти обсяги між бюджетних трансфертів до районного бюджету:

Збільшити дохідну частину районного бюджету загального фонду по КБКД 41035000 „Інші субвенції” на суму 8,004 тис.грн.

Збільшити видаткову частину районного бюджету загального фонду на суму 8,004 тис.грн:

-  по КПКВК 0312214 „Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 8,004 тис.грн (для придбання інсуліну).

1.3. Відповідно до розпорядження голови Київської облдержадміністрації   від 19.08.2017 № 444 „Про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету між місцевими бюджетами Київської області на 2017 рік” :

- збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по КБКД 41030800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот” на суму  300,0 тис.грн та відповідно збільшити видаткову частину районного бюджету загального фонду за КПКВК 1513016 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 300,0 тис.грн.

- зменшити дохідну частину загального фонду районного бюджету по КБКД 41035800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя” на суму 86,0 тис.грн та відповідно зменшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за КПКВК 1511060 „Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 86,0 тис.грн.

         1.4. Відповідно до листа управління соціального захисту населення Сквирської РДА від 16.08.2017 року №1878 здійснити перерозподіл бюджетних призначень  установи таким чином:

         Зменшити видатки по фінансуванню програми соціального захисту громадян Сквирського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на суму 20,0 тис.грн.

         Збільшити видатки по фінансуванню районної комплексної програми ”Турбота” на суму 20,0 тис.грн.

                 1.5. Відповідно до листа відділу освіти Сквирської РДА від 23.08.2017 року №590 у зв’язку із незабезпеченістю бюджетними призначеннями АН виплату заробітної плати працівникам дитячого будинку „Надія” здійснити перерозподіл видатків таким чином:

         Зменшити видатки по КПКВК 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти” КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 110,0 тис.грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 24,0 тис.грн.

         Збільшити видатки по КПКВК 1011060 „Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)” КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 110,0 тис.грн, КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” на суму 24,0 тис.грн.

         1.6. Відповідно до листа управління соціального захисту населення Сквирської РДА №1944 від 23.08.2017 року для здійснення своєчасних виплат допомог сім’ям з дітьми здійснити перерозподіл бюджетних призначень між кодами програмної та економічної класифікацій таким чином:

         Зменшити видатки по КПКВК 1513041 „Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 600,0 тис.грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 3,400 тис.грн.

         Зменшити видатки по  КПКВК 1513042 „ Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 374,21649 тис.грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 0,96913 тис.грн.

         Зменшити видатки по  КПКВК 1513044 „Надання допомоги на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 60,8 тис.грн., КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 1,5 тис.грн.

         Зменшити видатки по КПКВК 1513045 „Надання допомоги на дітей одиноким матерям” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”  на суму 1000,0  тис.грн.

         Зменшити видатки по КПКВК 1513048 „Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 5,0 тис.грн.

         Зменшити видатки по КПКВК 1513049 „Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 603,0 тис.грн.

           Збільшити видатки по КПКВК 1513043 „Надання допомоги при народженні дитини” КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 1035,01649 тис.грн.

         Збільшити видатки по  КПКВК 1513045 „Надання  допомоги на дітей одиноким матерям” КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комінальних)” на суму 1,36913 тис.грн.

          Збільшити видатки по  КПКВК 1513048 „Надання  державної соціальної допомоги  інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам”  КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” на суму 1603,0 тис.грн.

         Збільшити видатки по  КПКВК 1513049 „Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям -  інвалідам”  КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” на суму 9,5 тис.грн.

1.7. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 12.06.2017 року №358 „Про впорядкування структури Сквирської райдержадміністрації”, керуючись ст. 22, 23 Бюджетного кодексу України здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету таким чином:

зменшити видатки по Сквирській райдержадміністрації за КПКВК 0315011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 5,434 тис.грн.

зменшити видатки по Сквирській райдержадміністрації за КПКВК 0313143 „Інші заходи та заклади молодіжної політики” КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 3,055 тис.грн.

збільшити видатки по Відділу культури, релігії, туризму, молоді та спорту Сквирської райдержадміністрації за КПКВК 0315011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 5,434 тис.грн.

збільшити видатки по Відділу культури, релігії, туризму, молоді та спорту Сквирської райдержадміністрації за КПКВК 0313143 „Інші заходи та заклади молодіжної політики” КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 3,055 тис.грн.

1.8. Затвердити розпорядження в.о.голови Сквирської райдержадміністрації від 09.08.2017 № 472 „Про внесення змін до районного бюджету Сквирського району  на 2017 рік”.

 

 

Голова райдержадміністрації                     В.В.Галюк

 

 

 

Висновок  про виконання районного бюджету  див.файл

 

Довідка про виконання районного бюджету  див.файл