Про звернення депутатів Сквирської районної ради щодо необхідності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використанн

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

ПРОЕКТ

Про звернення депутатів Сквирської районної ради щодо необхідності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними»

 

 Розглянувши  звернення ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини» від 30.06.2017 №351, враховуючи суспільно-політичний резонанс, який виник в результаті прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними», пропозиції постійних депутатських комісій та керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б. зі зверненням щодо необхідності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» (додається).

2. Доручити голові Сквирської районної ради Гриші В.В. направити звернення до Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б та народним депутатам України Гудзенку В.І. та Сольвару Р.М.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності і правопорядку.

                                                                  .

Голова ради                                    В.В. Гриша

 

м. Сквира

27 липня 2017 року

№ ___-16-07

 

З В ЕР Н Е Н Н Я

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними»  затверджено Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, якою вводиться жорстокий розрахунковий норматив площі землі, яка може бути передана на місцевому рівні безоплатно у власність громадянам, - не більше ніж 25 % від площі земель відповідної області, що були передані в оренду на конкурентних засадах за попередній квартал.

Також ця постанова передбачає запровадження принципу “мовчазної згоди” у разі затвердження нормативної грошової оцінки земель, якщо районна рада протягом одного місяця з дня надходження технічної документації з нормативної грошової оцінки не прийняла рішення про її затвердження або не надала обґрунтованої відмови у такому затвердженні. Ця  норма суперечить чинному законодавству, оскільки статтею 10 Земельного кодексу України передбачено, що до повноважень районних рад  у  галузі  земельних  відносин на території району належить організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів. Статтею  23  Закону України  «Про оцінку землі» визначено, що технічна документація  з бонітування  ґрунтів,  економічної оцінки земель та нормативної грошової  оцінки  земельних  ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується районними радами.

Стратегією передбачено, що у разі надання дозволів на розроблення документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру до набрання чинності цією Стратегією на умовах, що суперечать положенням цієї Стратегії, затвердження такої документації здійснюється до кінця кварталу, що настає за кварталом, в якому була схвалена ця Стратегія, тобто до 30 вересня 2017 року. В разі якщо землевпорядна організація порушить терміни виготовлення нормативно-грошової документації на земельну ділянку, громадянин втратить можливість оформити земельну ділянку та отримати її у власність. Слід зауважити, що ця норма суперечить чинному законодавству та обмежує права, перш за все, учасників АТО на отримання земельних ділянок у власність, оскільки дозвіл, що дає можливість виготовити проект землеустрою на ту чи іншу земельну ділянку, є безстроковим.   

Ці нововведення викликають невдоволення громадян Сквирського району, особливо учасників АТО, які претендують на отримання земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства. Адже введення жорсткого розрахункового нормативу площі землі, яка може бути передана на місцевому рівні безоплатно у власність громадянам у відповідності до площі земель, що були передані в оренду на конкурентних засадах за попередній квартал, практично унеможливлює процес передачі земель громадянам, так як в громадах вільних земель, які можна було б передавати, практично не залишилось. Тому, доцільним є внести зміни у формулу та при розрахунку площі земельних ділянок, які пропонується передати безоплатно у власність на території відповідної області, брати загальну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а не лише ту площу, право оренди на яку було продано.

Враховуючи вищевикладене, Сквирська районна рада просить переглянути Постанову Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» та внести зміни до неї, а саме:

  1. Скасувати  прив’язку  площі земельних ділянок, які передаються в межах норм безоплатної приватизації на території відповідної області, до площі земельних ділянок, право оренди на яку було продано на території відповідної області у кварталі, що передував поточному кварталу, оскільки основна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення вже перебувають в оренді.
  2. Скасувати норму, за якою громадяни України, в тому числі і учасники АТО, яким надано дозволи на розроблення документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру,  зобов’язані затвердити таку документацію до 30.09.2017 року, оскільки це суперечить нормам чинного законодавства.
  3. Скасувати принцип «мовчазної згоди» у разі затвердження нормативної грошової оцінки земель.
  4.  Передбачити, що дана Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними», в частині розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної форми власності  буде діяти до внесення змін у Земельний кодекс України, а саме: щодо передачі до юрисдикції органів місцевого самоврядування повноважень розпоряджатися земельними ділянками, які розташовані за межами населених пунктів.

 

 

 

 

Підтримане рішенням сесії Сквирської районної ради №___________ від 27 липня 2017 року