Викладено 06.01.2015р.

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І  Ш Е Н Н Я

„Про районний бюджет Сквирського району на 2016  рік”

Відповідно  до частини 1 пункту 17  статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні “, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”  районна  рада вирішила :

  1. Визначити на 2016 рік:

-        доходи районного бюджету у сумі 179 058,1 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 177 798,1 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 260,0 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-        видатки районного бюджету у сумі 179 058,1 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 177 798,1 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 260,0 тис.грн.

2.      Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 177 798,1 тис.грн. та спеціальному фонду 1 260,0 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3.      Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 20,0 тис.гривень.

4.      Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50,0 тис.гривень.

5.      Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

-        оплата праці працівників бюджетних установ;

-        нарахування на заробітну плату;

-        придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;

-        забезпечення продуктами харчування;

-        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-        поточні трансферти населенню;

-        поточні трансферти місцевим бюджетам;

6.      Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 480,0 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

7.      Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

8.      Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу України.

9.      Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Сквирській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.    Надати право управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації:

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Сквирському районі Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

11.    Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням відповідних змін з постійною депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

-    у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

12.    Розпорядникам коштів районного бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.    Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України в Сквирському районі Київської області;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.    Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

15.    Забезпечити безкоштовним харчуванням  за рахунок коштів районного бюджету в період з 14 січня по 14 червня 2016 року в межах бюджетних призначеннях,  передбачених у кошторисі відділу освіти райдержадміністрації на 2016 рік, учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, учнів, один із батьків яких (або особа, яка його замінює) є військовозобов’язаним, призваним по мобілізації.

16.    Це рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року

17.    Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення сесії №02-03-07 від 23.12.2015 „Про районний бюджет Сквирського району на 2016 рік” втратило чинність.

19.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сквирської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів та голову Сквирської районної ради В.В.Гришу.

 

Голова ради                                            В.В.Гриша   

 

«12»січня 2016 року

№ 01-05-07


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до районного бюджету Сквирського району на 2016 рік.....................................................Завантажити файл


Додаток № 1 "Доходи районного бюджету Сквирського району на 2016 рік"............................Завантажити файл


Додаток № 2 "Розподіл видатків районного бюджету Сквирського  району  на 2016 рік"  .............................................................Завантажити файл


Додаток № 3  Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у Сквирського району у 2016 році ...........................................................Завантажити файл