Викладено 18.12.2015р.

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році

 

Розглянувши Районну цільову програму з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році, розпорядження голови Сквирської райдержадміністрації «Про схвалення проекту районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році» №507 від 18 грудня 2015 року, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», із змінами, Закону України «Про соціальні послуги», із змінами, «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», із змінами, «Про безоплатну правову допомогу», із змінами, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій Сквирської районної ради, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Районну цільову програму з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році (додається).
 2. Управлінню фінансів Сквирської райдержадміністрації забезпечити бюджетними призначеннями видатки на виконання заходів Районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році.
 3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, міськсільвиконкомам, територіальні органи центральних органів виконавчої влади у Сквирському районі забезпечити виконання Районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань ___________________________________________________.

 

Голова ради                                                    В.В. Гриша

м.Сквира

23 грудня   2015 року

№ 10 -03-07

 


 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

_____ грудня 2015 року                                       №____

 

 

Про схвалення проекту районної цільової

програми з надання соціальної та правової допомоги

мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям,

які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році

 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, „Про безоплатну правову допомогу”, ст.4 Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015 „Про часткову мобілізацію”, затвердженого Законом України від 15 січня 2015 року № 113-VIII:

1. Схвалити проект районної цільової програми з надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2016 році (далі – Програма), що додається.

2. Заступнику голови райдержадміністрації у встановленому порядку організувати подання райдержадміністрацією проекту Програми на розгляд Сквирській районній раді.

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації, при внесенні змін до районного бюджету на 2016 рік, забезпечити бюджетними призначеннями видатки на виконання заходів Програми, виходячи із реальних можливостей районного бюджету.

4. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади у Сквирському районі, міськсільвиконкомам, районним установам та організаціям забезпечити безумовне виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Іванченко О.В.

 

 

Голова  адміністрації                                                          Р.В.Лінда

 


 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови  районної

державної адміністрації

________ №____

 

 

 

 

Районна цільова програма з надання соціальної та

правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції,

та їх сім’ям у 2016 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сквира

2015


 

З М І С Т

 

стор.

I.

Паспорт Програми

3

II.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

4

III.

Визначення мети Програми

 

4

IV.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

4

V.

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми

 

5

 

VII.

Заходи Програми

 

6

VIІ.

 

Обсяг фінансування

 

12

VІІІ

Кординація та контроль за ходом виконання Програми

13


 

І. Паспорт Програми

 1. Ініціатор розроблення Програми

служба у справах дітей та сім'ї Сквирської районної державної адміністрації

 1. Розробник Програми

служба у справах дітей та сім'ї Сквирської районної державної адміністрації

 

 1. Відповідальний виконавець Програми

служба у справах дітей та сім'ї Сквирської районної державної адміністрації

 

 1. Учасники Програми

структурні підрозділи райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, територіальні органи центральних органів виконавчої влади у Сквирському районі

 

 1. Термін реалізації Програми

у 2016 році

 

 1. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
 1. ис грн.
 1. Коштів районного Бюджету Коштів інших місцевих бюджетів

Коштів інших джерел

70 тис.грн.

-

 

 


 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В умовах складної суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема проведення в східних областях антитерористичної операції, особливого значення набуває консолідація зусиль органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підтримки мобілізованих та  демобілізованих військовослужбовців та їх сімей.

Районна цільова програма з надання соціальної та правової допомоги мобілізованих та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям (далі – Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку та надання додаткових соціальних гарантій у Сквирському районі мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та їх сім’ям, зокрема надання їм соціальної підтримки, правової допомоги, здійснення соціального супроводу, надання допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх психологічної підтримки та оздоровлення.

У рамках Програми передбачається надання соціальної та правової допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, та їх сім’ям.

При розробці Програми враховувались наступні обставини необхідність підтримання належного морально-психологічного стану мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців, утвердження особистості учасників антитерористичної операції, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні, правовій та соціально-психологічній підтримці, що дозволить убезпечити їх від стресових ситуацій та якнайшвидше повернути зазначених осіб до повноцінного життя.

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців та їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, підвищення рівня ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців, а також дасть можливість їх сім'ям отримати додаткові гарантії соціального захисту та сприятиме вирішенню інших соціально-побутових проблем.

Заходи Програми передбачають вдосконалення в районі системи підтримки та надання додаткових соціальних гарантій мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та їх сім’ям, зокрема, надання їм соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу, допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, поліпшення фінансово-матеріального стану, забезпечення їх психологічної підтримки, підвищення рівня ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем у 2015 році.

Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених в районному бюджеті та місцевих бюджетах, а також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. У разі необхідності після прийняття бюджету до Програми вносяться зміни щодо обсягів фінансування з урахуванням прийнятого бюджету. Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Сквирської районної державної адміністрації.

 

V. Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:

надання мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям, матеріальної, правової, психологічної допомоги;

соціальний супровід сімей мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (за потребою);

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я демобілізованих військовослужбовців та їх сімей;

оздоровлення та відпочинок демобілізованих військовослужбовців та їх сімей, а також сімей мобілізованих військовослужбовців.

формування через засоби масової інформації позитивного ставлення до військовослужбовців.

 

 

VI. Заходи Програми

1. Забезпечити надання соціальної та правової допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

юридичний сектор райдержадміністрації, міськсільвиконкоми.

 

2.Сприяти у створенні та веденні єдиної інформаційно-аналітичної системи „АТО” Київської області відповідно до нормативно-правових вимог.

Служба у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації, районний військовий комісаріат.

 

3.Забезпечити соціальний супровід військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сімей через центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 2016р.

 

4.Забезпечити налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям.

Служба у справах дітей та сім'ї, сектори з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації, культури райдержадміністрації , громадська рада райдержадміністрації.

 

 5.Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку  військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сімей.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації, служба у справах  дітей та сім'ї райдержадміністрації, міськсільвиконкоми.

 

6.Забезпечити надання пільг військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та мають статус учасника бойових дій, та їх сім’ям у сплаті за користування житлом та комунальних послуг.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації.

 

7. Забезпечити надання у встановленому законодавством порядку військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, земельних ділянок із земель запасу державної (комунальної) власності для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення особистого сільського господарства садівництва та індивідуального дачного будівництва.

Відділ Держземагенства у Сквирському районі, райдержадміністрація, міськсільвиконкоми в межах компетенції.

 

8.Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.

Служба у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, центральна районна лікарня, центр первинної медико – санітарної допомоги.

 

9.Забезпечити першочергове охоплення дітей військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, позакласною роботою та позашкільною роботою та позашкільною освітою.

Відділ освіти райдержадміністрації.

 

10.Розглянути питання щодо можливості безкоштовного навчання дітей військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, в комунальних закладах позашкільної освіти.

Сектор молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації, міськсільвиконкоми.

 

11.Розглянути питання щодо надання пільг по оплаті за навчання у школах естетичного виховання дітей демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.

Сектор культури райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми.

 

12.Забезпечити надання психологічної підтримки військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям для якнайшвидшого подолання стресу, відчаю, відновлення соціальних зв’язків, тощо на основі оцінки їх потреб.

Районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, центральна районна лікарня, центр первинної  медико-санітарної допомоги, управління соціального захисту населення, відділ освіти райдержадміністрації

 

 

13. Розглянути питання щодо можливості забезпечення дітей військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, віком до 18 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі стаціонарного лікування.

Центральна районна лікарня, центр первинної – медико санітарної допомоги, міськсільвиконкоми, Сквирська районна рада

 

14.Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів для військовослужбовців, та їх сімей.

Сектор культури райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

 

 

15.Сприяти діяльності громадських, учнівських, молодіжних волонтерських організацій, що надають допомогу військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім`ям.

Сектори з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації, сектор молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, сектор культури райдержадміністрації, районний  центр дитячою юнацької творчості, громадська організація райдержадміністрації.

 

16.Забезпечити влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

17.Розглянути питання щодо організації харчування та безкоштовного забезпечення підручниками учнів-дітей військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції.

Відділ освіти райдержадміністрації,

міськсільвиконкоми

 

18.Вивчити питання та узгодити механізм забезпечення психологічної підтримки та психологічної допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям.

Районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, центральна районна лікарня, центр первинної – медико санітарної допомоги, міськсільвиконкоми (в межах компетенції)

 

19.Забезпечити психологічний супровід безробітних із числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, під час їх професійного навчання за направленнями центрів зайнятості у навчальних закладах області

 

Сквирський районний центр

зайнятості, міськсільвиконкоми

 

 

20.Сприяти працевлаштуванню військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сімей, в тому числі шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності.

Сквирський районний центр

зайнятості.

 

21. Сприяти забезпеченню тимчасової зайнятості військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сімей шляхом залучення їх до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Сквирський районний центр

зайнятості.

 

22.Забезпечити розробку та підтримання в актуальному стані інформаційного наповнення профінформаційних секторів центрів зайнятості з урахуванням інформаційних потреб демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сімей

Сквирський районний центр

зайнятості.

 

23.Забезпечити розміщення та підтримання в актуальному стані інформації для військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сімей поза межами центрів зайнятості, а саме: у приміщеннях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органах соціального захисту населення.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Сквирський районний  центр зайнятості, міськсільвиконкоми.

 

24.Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, які перебувають на обліку як безробітні, за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці та для розвитку самозайнятості і підтримки підприємницької ініціативи.

Сквирський районний центр зайнятості

 

25.Забезпечити право на одноразове отримання ваучера військовослужбовцями, які брали участь в антитерористичній операції, та членами їх сімей для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Сквирський районний центр зайнятості

 

26.Забезпечити обов’язкове обладнання багатоквартирних житлових будинків, де проживають військовослужбовці з обмеженими фізичними можливостями, які брали участь в антитерористичній операції, пандусами та іншими спеціальними і допоміжними засобами.

Міськсільвиконкоми

 

27.Забезпечити позачергове надання медичної допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям.

 

Центральна районна лікарня, центр первинної – медико санітарної допомоги

28.Забезпечити безкоштовне проведення щорічних періодичних медичних оглядів військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.

Центральна районна лікарня, центр

первинної – медико санітарної

допомоги,міськсільвиконкоми.

 

29.Забезпечити першочергове медичне обслуговування військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції, в тому числі зубопротизування, амбулаторне та стаціонарне лікування, в межах коштів передбачених районним бюджетом.

Центральна районна лікарня, центр первинної – медико санітарної допомоги, міськсільвиконкоми

 

30.Забезпечити дотримання норм грошових витрат на харчування та медикаменти при стаціонарному лікуванні учасників антитерористичної операції, які мають статус учасник бойових дій, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 680 „Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни”.

Центральна районна лікарня, центр первинної – медико санітарної допомоги, міськсільвиконкоми.

 

31.Забезпечити позачергове санаторно-курортне лікування дітей (за потреби) військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції.

Центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, служба у справах дітей та сім'ї

 

32.Забезпечити надання організаційно-правової допомоги військовослужбовцям, які брали участь у антитерористичній операції, та їх сім’ям з питань надання пільг, нарахування та виплати соціальних допомог, субсидій, забезпечення інвалідів автомобілями, технічними засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, професійної та соціальної реабілітації.

Управління соціального захисту

 населення райдержадміністрації.

 

33.Забезпечити надання безоплатної первинної правової допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та членам їх сімей.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації, Сквирське районне управління юстиції, міськсільвиконкоми, Сквирська районна рада

 

34.Забезпечити надання постійного соціального супроводу територіальними центрами надання соціальних послуг військовослужбовцям з інвалідністю, які брали участь в антитерористичній операції.

 

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації,

 міськсільвиконкоми, тереторіальний

центр.

 35. Забезпечити роботу „гарячої телефонної лінії” з надання демобілізованим військово-лужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям консультативної допомоги.

Сектор контролю та роботи із

зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

 

36.Забезпечити оздоровлення та відпочинок в Україні та за кордоном дітей, військовослужбовців, які брали участь в антитерористичної операції.

Служба у справах дітей та сім'ї

райдержадміністрації

 

 37.Забезпечити співпрацю з міжнародними організаціями стосовно реалізації наявних та запровадження нових проектів технічної допомоги та фінансової допомоги, спрямованих на реабілітацію та реінтеграцію військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.

 

Служба у справах дітей та сім'ї

райдержадміністрації

 

VIІ Обсяг фінансування

з/п

Зміст заходу

Термін виконання, рік

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

1.

Забезпечити надання у встановленому порядку одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції.

 

2016

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, міськсільвиконкоми.

70

 

 

VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на службу у справах дітей та сім'ї Сквирської райдержадміністрації та профільного заступника голови райдержадміністрації.

Заходи Програми також реалізуються структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади у Сквирському районі, міськсільвиконкомами, іншими установами та організаціями.

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей та сім'ї райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, до 20 січня 2017 року.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                В.Л.Салтанюк

Спеціаліст І категорії служби у справах

дітей та сім’ї райдержадміністрації                         О.Г.Кофман