Викладено 18.12.2015р.

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про делегування повноважень Сквирської районної

ради Сквирській райдержадміністрації

 

Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 43, статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Делегувати  такі повноваження Сквирської районної ради Сквирській райдержадміністрації :

1) підготовка  і  внесення  на  розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цим рішенням; забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території Сквирського району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і  пропозицій  до  проекту  Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території Сквирського району;

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт  та  утримання  на  пайових  засадах  об'єктів соціальної і виробничої  інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

7) залучення в порядку,  встановленому законом,  підприємств, установ та організацій,  які не належать до комунальної власності, до  участі  в  обслуговуванні  населення  відповідної території, координація цієї роботи;

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності,  узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка  питань  про визначення у встановленому законом порядку території,  вибір,  вилучення (викуп) і надання землі  для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони,  реставрації,  використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм  відповідних  адміністративно-територіальних  одиниць,  що затверджуються сільськими та міською  радами;

12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених  пунктів;

13) забезпечення  відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих  спілок, національно-культурних товариств,  асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,  інформування про  них населення,  залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

16) координація  на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження

результативності регуляторних актів, прийнятих Сквирською районною радою.

 

 

Голова ради                                                                 В.В.Гриша

м. Сквира

23 грудня  2015 року

№06-03-07