Про управління об’єктами майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про  управління об’єктами майна спільної власності

територіальних громад Сквирського району

 

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, затвердженого рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 № 06-23-06, Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, затвердженого рішенням Сквирської районної ради від 12.08.2014 № 07/02-31-06, з  метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, Сквирської центральної районної лікарні, комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги», відділу освіти Сквирської райдержадміністрації,  висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, районна  рада

 

                                                                   В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Статут комунальної установи Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району в новій редакції (додаток 1).

2. Уповноважити начальника Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району забезпечити в установленому законом порядку державну реєстрацію  змін до установчих документів  (Статуту). 

3. Внести зміни до Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних  громад   Сквирського району, затвердженої рішенням сесії Сквирської районної ради № 10-14-07 від 25.05.2017р. «Про затвердження Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району:

3.1. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми абзац 1 викласти в новій редакції: «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності (далі за текстом - Комісія) утворюється Сквирською районною радою у кількості від 5 до 9 осіб, до складу якої входять представники власника, Відділу, балансоутримувача, депутатського корпусу та громадськості. Зміни у складі комісії затверджуються Сквирською районною радою»;

3.2. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми  абзац 3 втратив чинність;

3.3. у підпункті «Конкурсна комісія з продажу об’єктів комунальної власності» пункту 4.2. розділу 4 Програми у абзаці 15 слова «і подаються на затвердження Відділу у триденний строк з дня проведення конкурсу» і абзац 16 «Діяльність комісії припиняється на підставі наказу Відділу» втратили чинність.

3.4. викласти абзац 2 пункту 7.1 Програми в новій редакції: „Висновок суб’єкта оціночної діяльності про початкову ціну затверджується рішенням Сквирської районної ради після схвалення профільною комісією».

4. Затвердити наказ Відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району від 04.10.2017№ 30 «Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності» (додаток 2).

            5. Сквирській центральній районній лікарні:

5.1. Надати дозвіл на передачу в оренду частини нежитлового приміщення площею 653,47 кв. м, що знаходиться на другому поверсі поліклінічного корпусу (приміщення та кабінети № 68, 69, 73, 75-85, 87-114) та  частини нежитлового приміщення площею 230,87 кв. м, що знаходиться на другому поверсі адміністративного корпусу (приміщення та кабінети № 42, 44, 56-57, 63-72, 80), розташованих  за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Київська область, для розміщення Комунального закладу Сквирської районної ради «Сквирський центр первинної медико-санітарної допомоги».

            Згідно п.10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад  Сквирського району», затвердженої рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 № 06-23-06, встановити розмір річної орендної плати за оренду нежитлового приміщення 1 грн.

6. Сквирській центральній районній лікарні:

6.1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що обліковуються на балансі закладу, згідно з додатком 3.

6.2. Після завершення процедури списання в установленому  порядку подати Сквирській районній раді акт на списання матеріальних цінностей, складений комісією і затверджений керівником закладу та звіт про списання майна.

7. Внести зміни до Рішення Сквирської районної ради від 25.05.2017р. за №11-14-07, а саме викласти  в новій редакції п.п.3.1, п.п.3.3 пункту 3:

Сквирській центральній районній лікарні:

Надати дозвіл на передачу в оренду комунальній установі Сквирської районної ради «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» частини нежитлового приміщення першого поверху адміністративного корпусу  площею 97,1 кв. м та частини нежитлового приміщення (в минулому інфекційне відділення) площею 59,2 кв. м, розташованих за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Київської області для розміщення трудового архіву. Згідно п.10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району», затвердженої рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 №06-23-06, встановити  розмір річної орендної плати за оренду нежитлового приміщення 1 грн. 

Надати дозвіл на передачу в оренду Сквирській районній державній адміністрації частини нежитлового приміщення першого поверху адміністративного корпусу  площею 189,3 кв. м, розташованого за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Київської області для розміщення архівного сектору Сквирської райдержадміністрації. Згідно п.10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району», затвердженої рішенням Сквирської районної ради від 16.10.2013 №06-23-06, встановити  розмір річної орендної плати за оренду нежитлового приміщення 1 грн.  

            Протягом 5 днів внести зміни до відповідних договорів оренди.

8. Внести зміни до рішення сесії Сквирської районної ради від 25.05.2017 за №11-14-07, а саме: викласти  в новій редакції п.п. 1.2., п.п. 1.3., п.п. 1.5. пункту 1:

Відділу освіти Сквирської районної адміністрації:

            Надати дозвіл на передачу в оренду нежитлового приміщення - котельні ЗОШ №3 І-ІІІст. площею 42,2 кв. м, розташованого за адресою: вул. Шевченка,43, м. Сквира, Київська область, для облаштування котельні на альтернативних видах палива.

           Надати дозвіл на передачу в оренду нежитлового приміщення - котельні НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІст.» площею 30,6 кв. м, розташованого за адресою: вул. Незалежності, 63, м. Сквира, Київської області, для облаштування котельні на альтернативних видах палива.

            Надати дозвіл на передачу в оренду нежитлового приміщення - котельні Пищиківської ЗОШ І-Ш ступенів площею 43,9 кв. м, розташованого за адресою: вул. Миру, 160-Б, с. Пищики, Сквирського району Київської області, для облаштування котельні на альтернативних видах палив.

            Протягом 5 днів, з дня прийняття рішення, внести зміни до відповідних договорів оренди.

            9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

 

 

 

Голова ради                                    В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

28 листопада 2017 року

№ 08-19-07

 

         

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради від 28 листопада 2017 року № 08-19-07

Голова Сквирської районної ради

_________________  В.В. Гриша

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунальної установи

Відділ з питань управління, приватизації та оренди  майна

Спільної власності територіальних громад

 Сквирського району

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

І. Загальні положення

1.1. Комунальна установа Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (надалі Відділ) утворено внаслідок реорганізації комунального підприємства «Сквирський комбінат побутового обслуговування населення» та є правонаступником комунального підприємства «Сквирський комбінат побутового обслуговування населення».

Найменування установи:

повне - комунальна установа Сквирської районної ради Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району;

скорочене - Відділ з управління комунальним майном.

Юридична адреса: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира вул. Київська, 4-6.

Фактична адреса: 09001, Київська область, Сквирський район, м. Сквира вул. Богачевського, 42.

 1.2. Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району є уповноваженим органом місцевого самоврядування та органом приватизації, що здійснює повноваження щодо управління б’єктами права спільної власності територіальних громад  Сквирського району.

1.3. Засновник Відділу - Сквирська районна рада. Відділ підпорядкований і підзвітний Сквирській районній раді.

1.4. Відділ є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із найменуванням відділу, штамп, власні бланки.

1.5. Статут Відділу затверджується Сквирською районною радою.

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Сквирської районної ради і місцевих органів державної виконавчої влади, нормативно - методичними матеріалами Фонду державного майна України, а також цим Статутом.

1.7. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області.

1.8. У разі ліквідації Відділу його активи повинні бути зараховані до доходів місцевого бюджету.

 

II. Організація роботи Відділу

2.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади відповідно до вимог Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Сквирського району, затвердженого рішенням сесії №06/03-30-06 від 25.06.2014 р.

2.2. Організація роботи Відділу здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної ради, нормативних актів районної ради, Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого апарату районної ради. Структуру, загальну чисельність Відділу затверджується сесією Сквирської районної ради.

2.3. Працівники Відділу приймаються на роботу та звільняються наказом начальника Відділу у відповідності до норм чинного законодавства за погодженням із головою ради.

2.4. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються наказами начальника Відділу.

2.5. Працівники Відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

2.6. Відділ не має права втручатись в господарську діяльність підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності, за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, організацій та установ.

2.7. Начальник та працівники Відділу не можуть займати посади в державних органах і організаціях.

2.8. Начальник та працівники Відділу згідно чинного законодавства не можуть бути покупцями об’єктів приватизації.

2.9. Фінансування витрат на утримання Відділу, пов’язаних із виконанням ним своїх функцій і завдань, здійснюється з банківських рахунків, на які надходять кошти від оренди майна, що перебуває на балансі Відділу та інших об’єктів комунальної власності або з інших джерел не заборонених чинним законодавством України, визначених Сквирською районною радою.

 

III. Основні функції та завдання Відділу

Відділ з управління комунальним майном:

3.1. Здійснює державну політику у сфері приватизації (відчуження) майна спільної власності  територіальних громад Сквирського району.

3.2. Розробляє проекти нормативно - правових актів, проекти Програм приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району та подає їх на затвердження до Сквирської районної ради.

Бере участь у розробці рішень, які є регуляторними актами.

3.3. Здійснює перевірку поданих документів на списання об’єктів майна, що перебувають у комунальній власності Сквирського району відповідно до Порядку списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, готує відповідні висновки.

3.4. Надає методичну допомогу посадовим особам місцевого самоврядування району з питань віднесених до управління  майном.

3.5. Здійснює підготовку об’єктів спільної власності територіальних громад Сквирського району до приватизації (відчуження).

3.6. Ініціює внесення на сесію районної ради питання щодо  прийняття рішення про приватизацію (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

3.7. Забезпечує публікацію в засобах масової інформації оголошень щодо приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району. Оприлюднює інформацію про хід приватизації майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

3.8. Створює комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, експертної грошової оцінки земельних ділянок з подальшим затвердженням наказу про склад комісій на сесії Сквирської районної ради.

3.9. Укладає угоди  із сторонніми особами та організаціями на проведення незалежної оцінки майна,  експертну  грошову оцінку земельних ділянок.

3.10. Подає на затвердження сесії Сквирської районної ради незалежну оцінку об’єктів приватизації, експертну грошової оцінки земельних ділянок.

3.11. Здійснює контроль виконання умов договорів купівлі - продажу майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

3.12. Створює інвентаризаційну комісію та забезпечує проведення інвентаризації майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, в тому числі такого, що підлягає приватизації (відчуженню).

3.13. Складає щорічно звіт про хід приватизації (відчуження), надходження коштів від приватизації (відчуження) та подає його на затвердження Сквирській районній раді з подальшим його оприлюдненням.

3.14. Складає переліки об’єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом або знятих з аукціону, та повторно подає на розгляд сесії Сквирської районної ради пропозиції щодо прийняття відповідного рішення  щодо приватизації (відчуження).

3.15. Веде реєстр  майна, яке знаходиться у спільній власності територіальних громад Сквирського району, а також реєстр земельних ділянок спільної власності територіальних громад Сквирського району,  на яких розташовані об’єкти

3.16. Проводить заходи, спрямовані на виявлення майна, яке знаходиться у спільній власності територіальних громад Сквирського району.

3.17. Вносить пропозиції Засновнику щодо підвищення ефективності використання та управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району.

3.18. Залучає до процесу приватизації  іноземних інвесторів.

3.19. Виступає орендодавцем нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (за окремим рішенням відповідних рад), що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району.

3.20. Подає на розгляд сесії районної ради пропозиції щодо передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району. Погоджує договори оренди, веде їх облік.

3.21. Здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, в тому числі за використанням орендарями орендованих приміщень за призначенням та їх утримання в належному технічному і санітарному стані.

3.22. Здійснює контроль за надходженням плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району по договорах оренди.

3.23. Виконує інші доручення голови Сквирської районної ради.

 

IV. Права Відділу

Відділ з управління комунальним майном має право:

4.1. Одержувати від підприємств, установ, організацій незалежно від їх форми власності, а також їх структурних підрозділів інформацію, документи, звітні дані та інформаційні матеріали необхідні для виконання Відділом передбачених цим Статутом завдань і функцій.

4.2. Представляти районну раду в інших управлінських структурах з питань, що відносяться до його компетенції.

4.3. Брати участь у сесіях, засіданнях президії, постійних депутатських комісіях, у нарадах та інших заходах що проводяться в районній раді.

4.4. Вносити на розгляд керівництва ради проекти рішень, розпоряджень, доповідні записки, пропозиції, що відносяться до компетенції Відділу.

4.5. Набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, вчиняти правочини, бути позивачем та відповідачем в суді по справі.

4.6. Проводити перевірки з питань ефективного використання майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, правильності нарахування орендної плати за використання майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

4.7. Готувати у межах своєї компетенції накази, листи тощо, що обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності територіальних громад Сквирського району.

 

V. Начальник Відділу

Начальник Відділу:

5.1. Організовує роботу Відділу відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

5.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

5.3. Вживає заходи щодо заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

5.4. Подає на затвердження голові районної ради  штатний розпис Відділу.

5.5. Діє без довіреності та представляє Відділ в усіх установах, підприємствах організаціях незалежно від їх форми власності, а також їх структурних підрозділах.

5.6. Несе персональну відповідальність за виконанням покладених на Відділ завдань та здійснення Відділом своїх функцій.

5.7. Забезпечує підготовку проектів рішень ради, розпоряджень голови ради, проектів нормативно-правових актів, в тому числі тих, що є регуляторними актами, та інших службових документів, віднесених до компетенції Відділу.

5.8. Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.

5.9. Вирішує питання взаємодії Відділу з органами місцевого самоврядування.

5.10. Звітує перед Сквирською районною радою у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи.

5.11. Начальник Відділу може виконувати також і інші обов’язки, покладені на нього керівництвом районної ради.

 

VI. Кваліфікаційні вимоги

Начальник Відділу повинен мати:

6.1. Вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи за фахом у органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади не менше 2 років, або на керівних посадах не менше 3 років.

 

VII. Припинення діяльності Відділу та внесення змін до Статуту

7.1. Внесення змін до Статуту Відділу затверджується рішенням Сквирської районної ради і відповідно до чинного законодавства оформляється викладенням Статуту в новій редакції.

7.2. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради від 28 листопада 2017 року № 08-19-07

Голова Сквирської районної ради

_________________  В.В. Гриша

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ, ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ОРЕНДИ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

НАКАЗ

 

04.10.2017 року                                            №30                                      м.Сквира

 

 

Про затвердження складу конкурсної комісії

з відбору суб’єктів оціночної діяльності


       Відповідно до Програми приватизації (відчуження) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району затвердженої Рішенням Сквирської районної ради №10-14-07 від 25.05.2017р., Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, затвердженого Рішенням Сквирської районної ради №09-16-07 від 27.07.2017р.

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, а саме, -  нежитлової будівлі №15 розташованої на площі Героїв Небесної Сотні у місті Сквира Київської області

 

Голова комісії

Гашенко Олена Анатоліївна

начальник відділу з управління комунальним майном

 

Секретар комісії

Дубінська Інна Миколаївна

головний бухгалтер відділу з управління комунальним майном
 

Члени комісії

Шараєнко Оксана Анатоліївна

головний бухгалтерТериторіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сквирського району(за згодою)

 

 

Гривачевська Лариса Миколаївна

депутат Сквирської районної ради -  заступник голови постійної депутатської комісії з питань регламенту, законності і правопорядку (за згодою)

 

 

Поступаленко Юлія Олександрівна

депутат  Сквирської районної ради – голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури(за згодою)

 

 

Гетьман Юрій Васильович

депутат Сквирської районної ради - заступник  голови постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів(за згодою)

 

 

Рогач Тетяна Михайлівна

депутат Сквирської районної ради - член постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів(за згодою)

 

 

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник  відділу                                               

з управління комунальним майном                                    О.А.Гашенко

 

Заступник голови ради                                                         О.Г.Грищенко

 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради від 28 листопада 2017 року № 08-19-07

 

Голова Сквирської районної ради

___________________  В.В. Гриша

 

 

Додаток 2

 

Перелік об’єктів,

 що підлягають списанню, які обліковуються на балансі Сквирської центральної районної лікарні

 

№ п/п

Найменування

Інвентарний номер

Кількість шт.

Первісна вартість, грн.

Залишкова вартість, грн.

Дата введення в експлуатацію

Причина списання

1.

Набір хірургічних інструментів НГН

10470024

1

15402,00

5390,00

2007

Вихід з ладу за період експлуатації

2.

Пульсоксиметр

10470081

1

8000,00

2680,00

2009

Вихід з ладу мікросхеми та світлового датчика

3.

Кисневий концентратор

10470086

1

40000,00

17520,00

2011

Механічне пошкодження зволожувача та фільтра

4.

Електрокардіограф «Юкард-100» трьохканальний

10470004/1

1

16250,00

9230,00

2012

Згорання підсилювача БП, вихід з ладу стрічкопротяжного механізму

5.

Насос

10410002

1

9980,00

2017

2009

Механічне пошкодження поршня

6.

Вузол обліку тепла

10610001

1

16632,00

849,00

2002

Вихід з ладу внаслідок електричного пробою мікросхем

7.

Насосна станція

10610041

1

28241,00

15900,00

2008

Вихід з ладу внаслідок згорання двигуна

 

Заступник голови ради                                                      О.Г.Грищенко