Про внесення змін до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про внесення змін до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання

 

Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання такі зміни і доповнення:

1.1. абзац 2 частини 2 статті 10 Регламенту викласти в такій редакції: «Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки»;

1.2. частину 1 статті 17 Регламенту доповнити реченням: «У виняткових випадках, передбачених частиною 3 статті 10 регламенту, – не пізніше ніж за 1 день до сесії.»

1.3. у частині 2 статті 17 Регламенту слова та цифри «20 днів» замінити словами та цифрами «25 робочих днів»;

1.4. частину 7 статті 20 Регламенту викласти в такій редакції: «7. Проекти рішень вносяться до ради не пізніше ніж за 25 робочих днів до пленарного засідання ради в паперовому та електронному вигляді.

Проекти рішень оприлюднюються в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше ніж за 20 робочих днів до пленарного засідання ради.»;

1.5. частину 16 розділу «Підготовка проектів рішень Сквирської районної ради» статті 20 Регламенту викласти в такій редакції: «16. Проект рішення подається до ради надрукованим у текстовому редакторі Word, шрифтом Times New Roman 12 розміру, з полями вгорі - 2 см (у виключних випадках – не менше 1 см), внизу 2 см, зліва - 3 см, справа - 1,2 см (за виключенням окремих проектів рішень).»;

1.6. у частині 42 розділу «Підготовка проектів рішень Сквирської районної ради» статті 20 Регламенту слова «у десятиденний термін» замінити словами та цифрами «не пізніше 10 робочих днів»;

1.7. частину 43 розділу «Підготовка проектів рішень Сквирської районної ради» статті 20 Регламенту викласти в такій редакції: «Пропозиції, критичні зауваження депутатів, висловлені ними на сесіях, узагальнюються секретарем сесії протягом 5 робочих днів, який подає план заходів голові ради для затвердження, і подається виконавчим апаратом до посадових осіб для виконання.»;

1.8. частину 1 розділу «Розгляд питань про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету» статті 20 Регламенту викласти в такій редакції: «1. Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку району і проект районного бюджету вносяться в районну раду головою районної державної адміністрації на паперових та електронних носіях не пізніше ніж за 25 робочих днів до їх розгляду на сесії.»

1.9. частину 9 розділу «Особливості підготовки і прийняття рішень ради, які є регуляторними актами» статті 20 Регламенту викласти в такій редакції: «9. Експертний висновок складається та підписується керівниками структур, які брали участь у підготовці висновку.»;

1.10. у частині 3 статті 22 Регламенту слова та цифри «протягом 10 днів» замінити словами та цифрами «протягом 10 робочих днів»;

1.11.  частину 4 статті 22 Регламенту доповнити пунктами наступного змісту:

«- відомості поіменних голосувань;

- список голів сільських рад, присутніх на пленарному засіданні;

- список керівників організацій, підрозділів та установ, присутніх на пленарному засіданні».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності і правопорядку.

 

 

 

 

Голова ради                                      В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

27 липня 2017 року

№ 17-16-07