Про реорганізацію шляхом перетворення Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про реорганізацію шляхом перетворення Сквирської загальноосвітньої школи          

 І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області

 

Розглянувши клопотання відділу освіти Сквирської райдержадміністрації про реорганізацію шляхом перетворення Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області, керуючись статтями 56–59, 78 Господарського кодексу України, статтями 104–108 Цивільного кодексу України, частиною 5 статті 36 Закону України "Про освіту", частиною 6 статті 11 Закону України "Про загальну середню освіту", статтею 16 Закону України "Про дошкільну освіту", пунктом 20 частини 1 статті 43, пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити юридичну особу Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області шляхом перетворення у Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області. Юридична адреса: 09001, Київська обл., м. Сквира, вулиця Слобідська (Щорса), 35. Ідентифікаційний код – 25303339.

2. Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області є правонаступником усіх пасивів та активів, всіх майнових прав та обов’язків Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення останньої.

3. Створити комісію з реорганізації юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області (комісія з реорганізації) та затвердити її склад (додаток 1).

4. Затвердити порядок реорганізації юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області (додаток 2).

5. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється шляхом перетворення, один місяць з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

6. Комісії з реорганізації провести процедуру припинення юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області відповідно до порядку реорганізації юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області та вимог чинного законодавства.

7. Затвердити статут Сквирського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (додаток 3).

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

 

 

 

Голова ради                                     В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

27 липня 2017 року

№ 05-16-07

 

 

Додаток 1

до рішення сесії Сквирської районної ради

від 27 липня 2017 року № 05-16-07

 

Голова Сквирської районної ради

___________________ В.В.Гриша

 

Склад

комісії з реорганізації юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області

Голова комісії:

Заболотний Олександр Вікторович

Начальник відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

 

09001 Київська обл.,

м.Біла Церква, вул.Революції,16

паспорт серія СК №547122

іден. код 2592909051

Члени комісії:

Барильченко Оксана Вікторівна

Головний спеціаліст відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

09001 Київська обл.,

м. Сквира, вул.Островського, 41

паспорт серія СМ №105845

іден.код 2996817565

Квітко Віктор Романович

Завідувач кадрами відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

09001 Київська обл.,

м.Сквира, пер. Горького, 7/2

паспорт серія СК №262681

іден. код 1853611576

Антонян Людмила Анатоліївна

Директор Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області

09001 Київська обл.,

м.Сквира,

вул. Соборна, 8 кв.4

паспорт серія СМ №965387

іден. код 3277108204

 

 

 

Заступник голови ради                                  О.Г.Грищенко

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Сквирської районної ради

від 27 липня 2017 року № 05-16-07

 

Голова Сквирської районної ради

___________________ В.В.Гриша

 

 

Порядок

реорганізації юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області

 

І. Загальні положення

 

1.1. Даний порядок реорганізації юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області (далі – Порядок) застосовується для проведення реорганізації шляхом перетворення Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області у Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області.

1.2. Реорганізація юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області шляхом перетворення у Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області здійснюється комісією з реорганізації юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області (далі – Комісія).

 

ІІ. Порядок роботи комісії з реорганізації

 

2.1. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, іншими законодавчими актами, рішеннями Сквирської районної ради, даним порядком.

2.2. У своїй діяльності комісія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Сквирській районній раді.

2.3. Роботу комісії організовує її голова згідно із планом роботи, складеним на підставі Господарського Кодексу України.

2.4. Засідання комісії правомочне, якщо в ньому беруть участь - не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії.

2.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження передавального акту – не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії.

2.6. Рішення оформлюються протоколом, якій підписує голова та члени комісії. У випадку наявності окремих думок, член комісії, який має окрему думку, має право вказати це в додатку до протоколу.

2.7. Засідання комісії проводить голова комісії, а за його відсутності – обраний головуючий на засіданні.

 

ІІІ. Проведення припинення юридичної особи шляхом перетворення

 

3.1. Процес по реорганізації шляхом перетворення юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області шляхом перетворення у Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області розпочинається з моменту внесення запису про рішення Сквирської районної ради щодо припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області становить один місяць з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Також необхідно опублікувати повідомлення про рішення щодо припинення вищезазначеної юридичної особи в засобах масової інформації.

3.2. Комісії попередити працівників Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області про припинення юридичної особи Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області шляхом перетворення у Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області та провести їх переведення.

3.3. Провести інвентаризацію майна Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області.

3.4. Після збігу місячного терміну заявлення кредиторами своїх вимог, Комісії подати:

- на затвердження до Сквирської районної ради передавальний акт;

- до реєстраційної служби необхідний пакет документів у відповідності до вимог статтей 15, 16, частини 13 статті 17 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ”.

 

ІV. Прикінцеві положення

 

4.1. Робота Комісії закінчується після завершення процесу припинення юридичної особи Сквирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області шляхом реорганізації (перетворення) у Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області та отримання від державних органів підтвердження про внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Сквирського району Київської області та запису про державну реєстрацію юридичної особи Сквирське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області).

4.2.      Документація роботи Комісії передається до Сквирської районної ради відповідно до встановленого порядку з діловодства для відповідного зберігання.

 

Адреса комісії з припинення: 09001, Київська обл., м. Сквира, вул. Богачевського, 55.

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                   О.Г.Грищенко

 

Статут ЗОШ №5 див.файл