Про звіт Сквирської райдержадміністрації про виконання повноважень, делегованих Сквирською районною радою

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                       

 

 

Про звіт Сквирської райдержадміністрації

про виконання повноважень, делегованих

Сквирською районною радою

 

 

У відповідності до статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  рішення сесії  Сквирської районної ради від 23 грудня 2015 року №06-03-07  «Про делегування повноважень Сквирської районної ради Сквирській райдержадміністрації» Сквирська райдержадміністрація здійснює делеговані повноваження в межах компетенції та ресурсів. В порядку контролю за здійсненням цих повноважень Сквирська районна рада заслухала звіт голови Сквирської райдержадміністрації Галюка В.В. (додається) та зазначає, що для досягнення конкретних результатів з кожного напрямку діяльності Сквирська райдержадміністрація з 01.01.2017р. застосовує програмно-цільовий метод, який передбачає складання й виконання бюджету в розрізі бюджетних програм за програмно-цільовим методом з врахуванням обсягу наявних ресурсів та з’ясування результатів, яких необхідно досягти в кожному секторі. За звітний період Сквирською райдержадміністрацією розроблено та подано на затвердження 26 районних програм. Проте, частина з них подавалась з порушенням вимог Регламенту районної ради VIІ скликання щодо їх якості та термінів подання. Загалом структурні підрозділи райдержадміністрації виконують завдання, які передбачені в 38 районних програмах. З метою контролю за виконанням цих програм Сквирська районна рада заслухала звіти по 12 з них.

Впродовж звітного періоду в Сквирському районі зусилля Сквирської райдержадміністрації,  її структурних підрозділів  були спрямовані на забезпечення реалізації  конституційних прав та гарантій населення Сквирського району. В багатьох аспектах вдалося досягнути поставлених завдань у забезпеченні відповідно до законодавства розвитку освіти, культури, сприянні відродження народної творчості, національно-культурних традицій населення.  В межах компетенції Сквирська райдержадміністрація забезпечувала і  розвиток охорони здоров’я, але, зважаючи на не вирішення проблем в цілому у державі в цій галузі, досягнути поставлених завдань не вдалось.

Дещо поліпшено стан роботи з фізичної культури і спорту. Але, в зв’язку з  відтоком активного населення з сільської місцевості відсутня можливість створення колективів фізкультури, зокрема, футбольних команд, навіть, у великих селах, таких як Антонів, Горобіївка, Самгородок, Кривошиїнці та ін.

Потребує покращення робота із забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території району. Зокрема, щодо відновлення діяльності ДП „Тхорівський спиртовий завод”, двох цегельних заводів, Сквирської філії ДП „Укрветсанзавод”. До розвитку економіки району та для сприяння розвитку соціальної сфери не залучено жодного інвестора, міжнародного проекту. Не сприяє збалансованому і прискореному соціально-економічному розвитку району відсутність схеми планування його території, розробка якої невиправдано затяглася.

Значно зросли зусилля для здійснення об’єднання бюджетних коштів на реконструкцію, ремонт соціальної інфраструктури. Дещо гірше ця робота проводилася щодо ремонту й утримання доріг загального користування.

Виконання  делегованих повноважень щодо участі підприємств, установ  та організацій   в обслуговуванні населення забезпечувалося в основному запровадженням ярмаркових заходів та координацією роботи щодо вивезення твердих побутових відходів. Проте, залишається невирішеним  питання вивезення сміття в деяких населених пунктах Сквирського району.

Неналежним чином забезпечувалось виконання делегованих повноважень щодо організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування. Так, деякі історичні пам’ятки перебувають в занедбаному стані та потребують проведення капітального ремонту.

Суттєві недоліки, допущені Сквирською райдержадміністрацією у питанні затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності,  узгодження цих питань стосовно пасажирського транзитного транспорту, призвели до відсутності транспортного сполучення деяких населених пунктів району до м. Сквира  та погіршення надання транспортних послуг населенню. Тільки після  рекомендацій постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (протокол засідання від 07 квітня 2017 року) з 10.04.2017 року вдалося врегулювати рух пасажирського перевезення за маршрутами: м. Сквира -     с. Пищики, через с. Великополовецьке; м. Сквира – с. Руда, через с. Безпечна; м. Сквира - с. Кам’яна Гребля, через с. Золотуха; м. Сквира – с. Миньківці, через с. Малі Єрчики (перевізник ПП «Центуріон Плюс»).

До Сквирської районної ради за звітний період не надходили  пропозиції щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

Сквирською райдержадміністрацією забезпечувалось недопущення  надзвичайних ситуацій  на території Сквирського району шляхом їх запобігання. З цією метою при райдержадміністрації діє постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розглянула 51 питання безпеки району.

Ряд делегованих функцій врегульовується Сквирською райдержадміністрацією по мірі виникнення необхідності та контролюються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій та керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт голови Сквирської райдержадміністрації Галюка В.В. про виконання Сквирською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за період 2016-2017 роки взяти до відома.

2. Роботу Сквирської райдержадміністрації  щодо виконання  повноважень, делегованих Сквирською районною радою, за період 2016-2017 роки, вважати задовільною.

3. Сквирській райдержадміністрації :

- в подальшій роботі зосередити увагу на безумовне виконання рішень сесії Сквирської районної ради;

- поліпшити якість підготовки проектів програм та дотримання термінів їх подання для розгляду районною радою;

- проводити регулярний  аналіз виконання прийнятих районних цільових програм  та направляти його в порядку контролю до Сквирської районної ради (не рідше 1 разу на квартал);

- активізувати роботу щодо виготовлення схеми планування території Сквирського району і подати  її для затвердження на наступній сесії районної ради;

- забезпечити виконання п. 4 рекомендацій комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів від 07.04.2017р. щодо проведення моніторингу маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту та при необхідності перезатвердити їх у відповідності до потреб громадян та економічної доцільності;

- зважаючи на необхідність проведення капітальних та поточних ремонтів доріг Сквирського району, забезпечити виготовлення робочих проектів на капітальні ремонти цих доріг та ініціювати виділення коштів на проведення робіт по капітальному ремонту за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

- вжити заходів щодо функціонування постійного чемпіонату району з футболу в 2018 році.

4. В ІІ півріччі 2017 року заслухати  в порядку контролю інформацію в.о.начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області Приходько Л.О. щодо діяльності на території Сквирського району.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності та правопорядку.

 

 

 

 

Голова ради                                    В.В.Гриша

 

 

м. Сквира

25 травня 2017 року

№03- 14-07

 

Довідка про виконання делегованих повноважень див.файл

Поіменне голосування див.файл