Про стан професійної освіти в районі

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про стан професійної освіти в районі

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» Пасічника О.С. «Про стан професійної освіти в районі», районна рада відмічає, що навчальний заклад має певні позитивні досягнення в справі підготовки кадрів робітничих професій для потреб народного господарства.

За час своєї діяльності училище підготувало понад 15 тисяч кваліфікованих робітників різних професій. Станом на 01.01.2017 року в училищі навчаються 267 учнів та слухачів, з них: 240 осіб - за первинною професійною підготовкою, 25 осіб - за курсовою підготовкою, 2 особи – за регіональним замовленням за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Навчально-виробничий процес здійснюється на базі двох учбових корпусів, загальною площею 4785м2 у 23 навчальних кабінетах, 7 лабораторіях та 3 майстернях. Навчальний корпус розрахований на 480 місць, навчально-виробничі майстерні - на 720 учнівських місць, гуртожиток – на 360 місць, їдальня - на 120 місць. Книжковий фонд бібліотеки налічує 68 тисяч примірників.

Виробниче навчання проводиться на навчальному господарстві, загальною площею близько 280 га, де 260 га – орна земля, 12 га – фруктовий сад, 8 га – ставки. Навчальне господарство має свиноферму, необхідні складські приміщення, теплиці, майданчики з твердим покриттям, пункт технічного обслуговування, які забезпечують виконання програм виробничого навчання і дозволяють підтримувати технічний стан машин на належному рівні.

Навчально-виробничий процес забезпечує машинно-тракторний парк, що складається з 29 тракторів, 10 різних комбайнів, 16 автомобілів та понад 100 одиниць різних сільськогосподарських машин, але переважно застарілий.

Крім того, ДНЗ «Сквирське ВПУ» виконує низку важливих соціальних функцій, зокрема, забезпечує професійну підготовку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із неповних сімей, дітей із особливими освітніми потребами, малозабезпечених, а також незайнятого населення. Училище співпрацює з роботодавцями та замовниками робітничих кадрів щодо проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями.

Проблеми навчального закладу:

  1. Матеріально-технічне оснащення, придбання сільськогосподарської техніки;
  2. Проведення сучасного ремонту будівель, капітальний ремонт дахів, заміна вікон;
  3. Відсутність коштів на виготовлення права власності на будівлі (146,6 тис. грн.)

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1240 від 05.08.1998 року, Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №956 від 03.06.1999 року, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №992 від 07.06.1999 року, враховуючи пропозиції та рекомендації постійних депутатських комісій Сквирської районної ради та керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Інформацію директора ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» Пасічника О.С. «Про стан професійної освіти в районі» взяти до відома (додається).

2. Директору ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» Пасічнику О.С.:

- розробити та затвердити в установленому порядку перспективний план розвитку закладу, передбачивши удосконалення навчального процесу, запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на принципову зміну навчально-виховних пріоритетів у напрямі становлення особистості учня як суб’єкта соціального самовизначення; поліпшення кадрового, матеріально-технічного забезпечення, придбання сільськогосподарської техніки, проведення капітального ремонту будівель, дахів та заміни вікон;

- оприлюднити концепцію створення ДНЗ «Сквирське ВПУ» - регіональний багатогалузевий центр професійної підготовки для громадського обговорення;

- покращити професійну підготовку робітничих кадрів шляхом якісного проходження виробничої практики на підприємствах та установах району;

- клопотати перед Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації щодо створення на базі ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» матеріально-технічної бази сучасного зразка; передбачити фінансування капітальних видатків на оновлення матеріально-технічної бази, оснащення навчально-виробничих майстерень сучасною технікою, придбання матеріалів, сировини, паливно-мастильних ресурсів, без чого не може бути якісної підготовки кваліфікованих робочих кадрів;

- розробити чіткий довгостроковий бізнес-план щодо виробництва власної продукції.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій Сквирського району незалежно від форм власності:

- виступати замовниками щодо підготовки кваліфікованих робітників з числа випускників ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»;

- надавати учням та слухачам ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» оплачувані робочі місця, або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання (виробничої практики) відповідно до укладених договорів про навчально-виробничу практику згідно з законодавством України;

- сприяти кращій професійній підготовці, пов’язаній з виробництвом та у відповідності до сучасного ринку праці.

4. ДНЗ «Сквирське вище професійне училище», відділу освіти Сквирської РДА, Сквирському районному центру зайнятості, органам місцевого самоврядування Сквирського району спрямувати агітаційну та профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів на перспективу їх подальшого навчання в ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» за відповідними напрямами.

5. Звернутись до депутатів Київської обласної ради Глиняного Л.П. та Скрипи В.І. про ініціювання ними клопотання перед Київською обласною радою щодо виділення коштів:

- для оформлення державної реєстрації права власності нерухомого майна ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»;

- для реалізації концепції створення на базі ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» регіонального багатогалузевого центру професійної підготовки з включенням до нього в якості філій ДПТНЗ Володарський ПАЛ, ДНЗ «Тетіївське ПТУ».

6. Звернутись до народних депутатів України Гудзенка В.І. та Сольвара Р.М., як суб’єктів законодавчої ініціативи, про ініціювання ними змін до чинного законодавства України:

- формування нового законодавчого забезпечення професійної освіти, зокрема, Закону України «Про професійно-технічну освіту» (необхідно передбачити норму тимчасового звільнення від податків для роботодавців, які надають робочі місця випускникам для проходження виробничої практики та працевлаштовують їх) та інших законодавчих актів в частині професійної освіти;

- розробити новий механізм визначення потреб у підготовці кваліфікованих робітників за державним замовленням;

- дозволити формування груп з 15 учнів в зв’язку з критичною демографічною ситуацією, що склалась в Україні, та враховуючи світовий досвід в галузі професійно-технічної освіти;

- 50 відсотків зекономлених коштів протягом навчального року необхідно, щоб направляли на спеціальні рахунки навчальних закладів;

- дозволити державним професійно-технічним навчальним закладам отримувати кредити, придбання сільськогосподарської техніки та обладнання до неї на умовах фінансового лізингу під державні гарантії з відшкодуванням відсотків за державний рахунок;

- для модернізації матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів Міністерству фінансів України слід розробити нову вартість підготовки кваліфікованого робітника в залежності від складності, матеріалоємності та наукоємності професії.

- зберегти оптимальну мережу професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення їх наукового та методичного забезпечення, вирішення питань своєчасного і достатнього фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів, розвиту їх навчально-матеріальної бази, врегулювання питань управління та визначення і розподілу повноважень між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері професійної освіти.

7. Клопотати перед народним депутатом України Гудзенком В.І. щодо виділення коштів в сумі 2642,894 тис. грн. з державного бюджету для ремонту дахів адміністративно-навчального корпусу та гуртожитку училища.

8. Сквирській райдержадміністрації провести організаторську роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств щодо кооперації їх зусиль в оновленні матеріально-технічної бази училища.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури.

 

 

 

 

Голова ради                                В.В. Гриша

 

м. Сквира

25 травня 2017 року

№ 04-14-07

 

 

 

Поіменне голосування див.файл