Про припинення юридичної особи Рудянське НВО

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про припинення юридичної особи

Рудянське НВО

 

Розглянувши клопотання відділу освіти Сквирської райдержадміністрації про визнання рішення сесії Сквирської районної ради від 23 лютого 2017 №17-13-07 «Про припинення юридичної особи Рудянське НВО» таким, що втратило чинність у зв’язку  з недотриманням термінів припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» та прийняття нового рішення щодо припинення юридичної особи Рудянського НВО. Керуючись статтями 56, 59, 78 Господарського кодексу України, статтями 95, 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити юридичну особу Рудянське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області шляхом приєднання до Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області. Юридична адреса: 09010, Київська область, Сквирський район, с. Руда, вул. Івана Франка, 68. Ідентифікаційний код – 25303629.

2. Шамраївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області є правонаступником усіх пасивів та активів, всіх майнових прав та обов’язків Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення останньої.

3. Створити комісію з припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (комісія з припинення) та затвердити її склад (додаток 1).

4. Затвердити порядок  припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (додаток 2).

5. Провести процедуру припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Рішення сесії Сквирської районної ради від 23 лютого 2017 року № 17-13-07 «Про припинення діяльності Рудянського НВО»  вважати таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності і правопорядку.

 

 

 

Голова ради                                              В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

25 травня 2017 року

№ 19-14-07

Поіменне голосування див.файл

 

 

 

                                                                Додаток 1

до рішення сесії Сквирської районної ради

від 25 травня 2017 року  № ___-14-07

 

Голова Сквирської районної ради

___________________ В.В.Гриша

 

Склад

комісії з припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області

Голова комісії з припинення

Заболотний

Олександр Вікторович

Начальник

відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

 

09100, Київська обл.,

м. Біла Церква, вул. Революції, 16

паспорт серія СК №547122

іден. код. 2592909051

Члени комісії:

Барильченко

Оксана Вікторівна

Головний спеціаліст відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

09001, Київська обл.,

м. Сквира, вул. Кобзаря, 41

паспорт серія СМ №105845

іден. код 2996817565

Квітко

Віктор Романович

Завідувач кадрами  відділу освіти Сквирської райдержадміністрації

09001, Київська обл.,

м. Сквира, пров. Горького, 7/2

паспорт серія СК №262681

іден. код 1853611576

Гончарук

Олег Григорович

Директор Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області

09034, Київська обл.,

Сквирський район,

с. Шамраївка, вул. Шкільна,25

паспорт серія СК №262267

іден. код 2506707554

Данченко

Марина Юріївна

Директор

Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області

09001, Київська обл.,

м. Сквира,

вул. Богачевського, 17, кв.10

паспорт серія СМ №479568

іден. код 2943501229

Заступник голови ради                    О.Г.Грищенко
                     

 

   Додаток 2

до рішення сесії Сквирської районної ради

від 25 травня 2017 року  № ___-14-07

 

Голова Сквирської районної ради

___________________  В.В.Гриша

 

 

Порядок

припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області

 

І. Загальні положення

 

1.1. Даний Порядок припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області (далі – Порядок) застосовується для приєднання Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області до  Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області.

1.2. Припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області шляхом приєднання до Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області здійснюється комісією з припинення.

 

ІІ. Порядок роботи комісії з припинення

 

2.1. Комісія з припинення  (далі – Комісія) в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, іншими законодавчими актами, рішеннями Сквирської районної ради, даним Порядком.

2.2. У своїй діяльності комісія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Сквирській районній раді.

2.3. Роботу комісії організовує її голова згідно із планом роботи, складеним на підставі Господарського Кодексу України.

2.4. Засідання комісії правомочне, якщо в ньому беруть участь - не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії.

2.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження передавального акту – не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії.

2.6. Рішення оформлюються протоколом, якій підписує голова та члени комісії. У випадку наявності окремих думок, член комісії, який має окрему думку, має право вказати це в додатку до протоколу.

2.7. Засідання комісії проводить голова комісії, а за його відсутності – обраний головуючий на засіданні.

 

ІІІ. Проведення припинення юридичної особи шляхом приєднання

 

3.1.      Процес по припиненню юридичної особи шляхом приєднання  Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області до Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області розпочинається з моменту внесення запису про рішення Сквирської районної ради щодо припинення юридичної особи шляхом приєднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області становить 2 місяці з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Також необхідно опублікувати повідомлення про рішення щодо припинення вищезазначеної юридичної особи в засобах масової інформації.

3.2.      Комісії попередити працівників Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області про припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області шляхом приєднання до Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області та провести їх переведення.

3.3. Провести інвентаризацію майна Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області.

3.4. Після збігу 2-місячного терміну заявлення кредиторами своїх вимог, Комісії подати:

- на затвердження до Сквирської районної ради передавальний акт;

- на затвердження до Сквирської районної ради відповідні зміни до статутних документів;

- до реєстраційної служби необхідний пакет документів, передбачений ст. 17 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ”.

 

ІV. Прикінцеві положення

 

4.1.      Робота Комісії закінчується після завершення процесу припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області шляхом приєднання до Шамраївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області та отримання від державних органів підтвердження про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи Рудянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сквирської районної ради Київської області.

4.2.      Документація роботи Комісії передається до Сквирської районної ради відповідно до встановленого порядку з діловодства для відповідного зберігання.

 

Адреса  комісії з припинення: 09001, Київська обл., м. Сквира, вул.Богачевського, 55.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                   О.Г.Грищенко