Про затвердження розпорядження голови Сквирської районної ради від 28.04.2016 № 66 „Про реформування друкованого засобу масової інформації газети „Вісник Сквирщини”

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

Про затвердження розпорядження голови Сквирської

районної ради від 28.04.2016 № 66 „Про реформування

друкованого засобу масової інформації газети „Вісник

Сквирщини” та редакції районної газети „Вісник

Сквирщини”, співзасновником  якого є Сквирська районна рада”

 

 

            Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст. ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами України, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити розпорядження голови Сквирської районної ради від 28 квітня 2016 року  № 66 „Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Вісник Сквирщини» та редакції районної газети «Вісник Сквирщини», співзасновником якої є Сквирська районна рада  (додаток 1).

 

 

 

 

Голова ради                                                                   В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

"23" червня  2016 року

07-08-07

 

Див. поіменне голосування

 

 

 

                                     Додаток 1

до рішення № ________ від ________ 2016 року

„Про затвердження розпорядження голови Сквирської

районної ради від 28.04.2016 № 66 „Про реформування

друкованого засобу масової інформації газети „Вісник

Сквирщини” та редакції районної газети „Вісник

Сквирщини”, співзасновником  якого є Сквирська

районна рада”

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

від 28 квітня  2016 року                                                                                                      № 66

м. Сквира

 

 

Про реформування друкованого засобу масової

інформації газети «Вісник Сквирщини» та редакції

районної газети «Вісник Сквирщини»,

співзасновником якої є Сквирська районна рада

 

                Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст. ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції районної газети  «Вісник Сквирщини» та протоколу №2від 29 березня2016 року щодо способу реформування: 

1. Вийти зі складу засновників друкованого засобу масової інформації – районної газети «Вісник Сквирщини» та редакції районної газети «Вісник Сквирщини»  з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Надіслати це розпорядження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3. Укласти угоду  про зміну засновника  та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення, відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства  України у суб'єкт господарювання. 

4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції районної газети «Вісник Сквирщини» покласти на редактора Бондарчук Катерину Федорівну. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, або з 01 січня 2017 року. 

5. Редактору редакції районної газети «Вісник Сквирщини» Бондарчук К.Ф.:

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, або з 01 січня 2017 року провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

5.2. У встановлений строк з дня підписання цього  розпорядження  повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та надалі подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить  два місяці з дня затвердження на сесії Сквирської районної ради  цього розпорядження.

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою: місто Сквира Київської області, вулиця Богачевського, 28, строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

5.5.  Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації – районній газеті «Вісник Сквирщини».

5.6. Подати на затвердження чергової сесії районної ради пропозиції для виконання зобов'язань щодо сплати заборгованості редакції із податків та обов'язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов'язань редакції відповідно до законодавства.

6. Це розпорядження затвердити на черговій сесії Сквирської районної ради і рішення опублікувати у районній газеті «Вісник Сквирщини».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сквирської районної ради Грищенко О.Г.

 

                                                                                                                     

 

 

                       

Голова ради                                                       В.В.Гриша